Sidor

22 juni 2015

Tårtkalas Edsta Skola - före och efter :)

Tårtkalas - glädje över tillagningskök på Edsta skola!!

Under förgående mandatperiod valde vi i Centerpartiet att driva frågan med att avsluta det s.k. "cook-and-chill" ( huh - bara namnet gör en mörkrädd :) och återinföra det som är det självklara - tillagningskök på skolor och äldreboenden.

En skolan hann vi inte med, och det var Edsta skola.

Centerpartiets Bengtåke Nilsson har drivit frågan hårt från plattformen i tekniskas nämnden.  Han har ordnat möten med föräldrar och personal. Och äntligen; på fullmäktige förra veckan fattades beslutet att även Edsta skall få sitt tillagningskök.

BengtÅke och jag åkte ut dagen efter och bjöd på tårta till barn och personal!!

Så före:Och efter : 


3 juni 2015

Centerns budgetförslag 2016 för skola, omsorg och hälsa!


Centerpartiet i Hudiksvall presenterar en alternativ budget med fokus på skola, omsorg och att få ner de höga sjuktalen hos våra anställda.

Skolan - forskningen visar att konsten att läsa är avgörande för hur man lyckas i skolan. Vi satsar 15 miljoner på att alla barn skall knäcka läskoden senast i årskurs 1. Vill du som förälder samma sak, läs mycket med ditt barn! Vi satsar också fem miljoner extra per år på att höja lärarlönerna så att de bästa lärarna skall vilja jobba hos oss. 

Vi vill ha en inkluderande skola med lika villkor för alla elever. Den enda skola som inte har tillagningskök, Edsta, ska få det. De enda gymnasieelever som inte får sin undervisning på Bromangymnasiet, Restaurangprogrammet, skall få det.

Omsorgen - ett bra bemötande av äldre är viktigt. Vi satsar 15 miljoner på två år för att öka nöjdheten hos brukare i hemtjänst och särskilda boenden. Även undersköterskornas lönenivåer måste upp.

Sjuktalen - att inte kunna styra över sin arbetssituation är en faktor som skapar ohälsa på arbetsplatsen. Genom att göra det möjligt att skapa fler s k intraprenader ökar vi personalens inflytande vilket ger bättre hälsa, ökad trivsel och bättre bemötande. Det satsar vi ytterligare 14 miljoner på.
Centerpartiet i Hudiksvall