Sidor

20 december 2014

Text + musik+ video till en riktigt riktigt bra låt !!

Get up from the bed, my love
All of your dreams have turned to stone
I’ll be your army
I’ll follow you all the way back home
But I won’t stay waiting up
It’s such a drag to see you sad

’Cause one million stars in the sky
Won’t make you see where you belong
Five hundred years from now
Lights still shining on your childhood home
For you
To stay alive

You know those shoes you bought
’cause you said they had a bit of fame
And like your image, boy
Pointless, rough and you look the same

’Cause one million stars in the sky
Won’t make you see where you belong
Five hundred years from now
Lights still shining on your childhood home
For you
To stay alive

Take one step, two steps, three steps back
But one step forward and you’re back on track
Take one step, two steps, three steps back
But one step forward and you’re back on track

’Cause one million stars in the sky
Won’t make you see where you belong
Five hundred years from now
Lights still shining on your childhood home
For you
To stay alive

https://m.youtube.com/watch?v=n2PdWnQmfhc

15 december 2014

Ungdomsdemokrati !!!

Hur skall vi politiker göra för att föra över stafettpinnen till den yngre generationen?
Hur skall vi göra för att lyssna av den yngre generationen innan vi fattar beslut i frågor som handlar om framtiden?
Hur  trivs våra ungdomar i vår kommun och vad vill de göra annorlunda och förbättra?

Centerpartiet har tack vare fantastiska Sven Bergström anordnat politiker/demokratiskolor under de här senaste fyra åren.  Medelåldern i vårt parti har gått ned; härligt!!

Ibland när jag vill provocera berättar jag om medelåldern och genusfaktorn i kommunstyrelens utvecklingsutskott.  Gissa ?!?!?!?

Jo - medelåldern är 57 år och genusfaktorn är 11 % och det är jag !!

På senaste kommunstyrelsen fattade vi ett beslut som jag är fullständigt övertygad om hade blivit ett helt annat om ungdomen fått rösta. Skall vi införa 30 minuters trafik mot Delsbo och Iggesund för X-trafik? Centerpartiet och Miljöpartiet röstade för 30 minuters trafiken, medans Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade nej.  De var i majoritet. Inte bra tycker jag.

En sätt att lyssna av ungdomarna är via LUPPen - Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som ställer frågor vartannat år till elever i årskurs 8 på grundskolan och elever i årskurs 2 på gymnasiet.  Det är ett fantastiskt material att titta i !!! Här är en länk till kommunens hemsida där ni kan djupdyka i resultatet --- http://www.hudiksvall.se/nyheter/Resultatet-av-LUPP-undersokningen-2013/

Som ett led i återkopplingen av LUPPen ordnades det i torsdags den dialogdag med ungdomar, kommunanställda och politiker.  Vi har ca. 70 personer.  En riktigt bra dag tycker jag. ( finns att läsa mer om dagen på kommunens hemsida - http://www.hudiksvall.se/nyheter/For-att-oka-ungdomsinflytande-i-Hudiksvalls-kommun-mottes-igar-ungdomar-tjansteman-och-politiker-pa-Bromangymnasiet-for-dialog/.

Många kloka synpunkter framfördes och nu skall både vi politiker och de anställda som var med börja sortera och titta på möjligheterna att förändra efter de önskemål de framförde.

Klistrar in de olika grupperna synpunkter som arbetades fram: