Sidor

21 september 2016

Landsbygdsgruppen besöker Hällans hembygdsgård i Idenor

Idenor som ligger några kilometer söder om Hudiksvall har en hembygdsgård som heter Hällan.


I går tisdag var vi i landsbygdsgruppen på besök och fick lyssna på personer som är engagerade i föreningen.


Magdalena Lindström Eriksson är ordförande i föreningen. Hon och övriga i styrelsen lägger ned ett stort ideellt arbete.  Bl a anordnar man varje år " Sista april " firande samt även julgransplundring.

Vi tackar för ett trevlig bemötande och engagerade samtal. 


16 september 2016

Verksamhetsbesök på Monitor

Det betyder väldigt mycket för mej som politiker att få möjlighet till verksamhetsbesök.  

Jag har tidigare besökt kommunens hemtjänst, så denna gång besökte jag Monitorhjälpen.

Fint välkomnande väntade  mej när jag dök upp 06:45 för att få gå dubbelt med Yvonne Bengtsson!

Kunderna var medvetna om att jag skulle komma och praktisera.
Fina arbetskläder var framlagda åt mej.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter blev att: bädda ( jag la till vädra sängkläder - eftersom jag gör det själv varje morron ), göra frukost, diska och städa undan.

Yvonne tog emot mej med stort engagemang - det tackar jag för!

Som sagt var - viktigt att få möjlighet att ta del hur det går till ute i verksamheterna.

Kommunens budget omsätter drygt 2 miljarder och har drygt 3000 anställda. Det största antalet anställda har just äldreomsorgen och skolan.

Så ännu en gång - stort tack till Yvonne och hennes kollegor.


14 maj 2016

Centerpartiet Hudiksvall vill inte lägga ned skolor.

Ingen grund för att lägga ner skolor

 

Centerpartiets slutsats efter att ha diskuterat skolstrukturutredningen är att den inte ger något faktaunderlag för att nu föreslå några nedläggningar av skolor.

 

Utredningen är på flera punkter svagt underbyggd och hoppar utan forsknings- och källhänvisningar alltför snabbt till sin slutsats att ingen skola får ha mindre än 150 elever. Efter att raskt ha strukit bort alla skolor som är mindre än så slarvar den sedan också över konsekvensanalyserna. Beskrivningar av hur t ex fritidshem och skolskjutsar skulle kunna organiseras i en ny skolstruktur saknas helt eller är summariska. Konsekvensen av långa resor avfärdas med en axelryckning.

 

Alternativ ett, som innehåller idén att bygga en ny högstadieskola i Hudiksvall för 98 miljoner och bussa alla högstadieelever från Iggesund och Delsbo dit, borde kunna avföras direkt och för lång tid framåt. Det är så illa underbyggt att det är tveksamt om utredningen ens kan anses ha levt upp till kravet på att presentera minst två alternativ. Någon konsekvensbeskrivning kring möjligheten att behålla nuvarande struktur gör man inte över huvud taget.

 

Under lärandenämndens diskussioner om utredningen har centerpartiet krävt att utredningen skulle belysa samhällskonsekvenserna i en vidare bemärkelse. För oss som värnar om hela kommunens möjligheter att leva och utvecklas är detta en mycket viktig aspekt. Vi har också krävt att en medborgardialog enligt kommunens policy skall genomföras innan konkreta förslag läggs fram, och inte efteråt. För inget av de kraven har vi fått något gehör.

 

En medborgardialog skulle ha kunnat fokusera på de verkligt viktiga frågorna och öppna för andra tänkbara lösningar än nedläggning. Hur ger vi alla elever i hela kommunen en bra och likvärdig utbildning? Var finns de goda exemplen på arbetssätt i stora och mindre skolor? Hur hanterar vi problemet med bristen på behöriga lärare? Kan vi i kommunbudgeten prioritera en höjning av Hudiksvalls relativt låga anslag till skolan? Hur gör vi det mer attraktivt att studera och undervisa i de skolor som nu balanserar på gränsen till att vara för små? Kan vi t ex genom intraprenadförsök ge skolorna utrymme att profilera sig mera? 

 

Skolvärlden förändras med omvärlden och ingen av oss kan begära fribrev för att stå utanför den förändringen. Nya händelser som t ex etablering av nya friskolor kan tvinga fram en ny översyn av skolstrukturen. Utmaningarna med tillgång till rektor, elevhälsa och att ta del av varandras erfarenheter som lärare har vi redan idag. Att minska antalet skolenheter är en möjlig väg att tackla problemen, men det bör betraktas som en sista utväg. I nuläget ser vi det som fel väg.

 

Matts Persson, Lena Jendel och Roland Hamlin

C-ledamöter i lärandenämnden

Caroline Schmidt, oppositionsråd (c)


3 maj 2016

Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet


Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet

Stolt och glad att tillhöra ett parti som fortsätter vara ett parti som fortfarande är ett riktigt och äkta landsbygdsparti.

Idag på kommunstyrelsen föreslog Centerpartiet att bifalla medborgarförslaget som Mats Åkerlund och Lars Heineman lämnade in i höstas till kommunen.

Det självklara är ju att om Hudiksvalls Bostäder river bostäder i Enånger, så skall det självklart byggas nya. För det handlade inte om att behovet inte fanns av bostäder, utan att de temporära var verkligen "temporära" när de byggdes. Så summa summarum är det ju självklart att det skall byggas nya bostäder i Enånger!!
7 april 2016

Hur cyklar du till Medskog??

Medskog - cykling

Öppen fråga till Mikael Löthstam och Trafikverket

Snart sätts spaden i på Medskog och Biltema 

Max är en av de absolut största ungdomsarbetsgivarna i vår kommun.  Hur fostrar vi våra ungdomar när det INTE kan vare sej promenera, åka moppe eller cykla ut till MEdskog säkert.

Räkna på denna kalkyl:

Politikerskolan påväg till Sveriges RiksdagDet är ett exalterat och förväntansfullt gäng från Hudiksvalls politikerskola som bär av till Sveriges riksdag i dag. Vi ska bland annat träffa vår kär vice partiledare Anders W Jonssson och gå på ett minnes seminarum för Karin Söder, Sveriges första kvinnliga partiledare, utrikesminister och socialminister.

10 februari 2016

Så var det dax - Centerpartiets stämma i Falun 2015 !!!

Så var det dax; Centerpartiets stämma i Falun!!!

Jag har fått förtroende att vara ombud för Distriktet Gävleborg under dessa fyra dagar här i Falun. 

561 ombud från hela landet är en del av det fantastiska demokratiska system som vi alla har möjlighet att vara med i. 360 motioner har inlämnats till stämman och följande program skall vi rösta om: förslag partiprogram
Innan vi ens kom in i stämmolokalen ställde jag upp på en intervju för Svt Gävle data och min viktigaste fråga på lokal nivå är självklart just nu - Skattekontoret
 kvar i Hudiksvall!


Eftersom Annie valde att stanna hemma med lilla Ester - 2 veckor gammal - inledde Anders W Jonsson vice ordförande i Centerpartiet med ett tal, som var så himla bra så det kom en liten tår.  Han utgick från en gammal Scorpions låt " Winds of Change", för att beskriva hur viktigt det är att vi alla inser att medmänsklighet är fundamentet just nu. 
Vi vill ha ett varmt och välkomnande land. Därför kommer vi aldrig att gå i armkrok med dem som sprider hat och rädsla, underströk Anders och markerade mot Sverigedemokraterna och fick stort bifall från alla ombud. 
Följande är de områden som vi i partiet skall fatta beslut de följande fyra dagarna:
bild


Under torsdagen fattade vi beslut inom följande områden:Regionansvar
"Centerpartiet arbetar för en utveckling mot regioner som tar ett större ansvar för bland annat utveckling. Därför har stämman beslutat att partiet ska lokalt, regionalt och nationellt driva på processen.
– Vi ser stora fördelar med att regionerna tar ett tydligare och större demokratiskt ansvar, säger Per-Ingvar Johnsson, talesperson i konstitutionella frågor.
Regionalt finns en brokig samling av stora och små kommunalförbund, regionförbund, landsting och ett fåtal nyetablerade regioner. Det gör det svårt för invånarna att utkräva demokratiskt ansvar. Därför behöver vi folkvalda regioner i hela landet som ger människor bättre överblick över det demokratiska beslutsfattandet, mer inflytande och större påverkan.
– Därför vill vi också att Sverige år 2022 ska ha en ny jämlik regional organisation, säger Per-Ingvar Johnsson." ( från www.centerpartiet.se)

Bostadspolitik:
"Det måste byggas fler bostäder i Sverige. Både i städer och på landsbygden, säger Ola Johansson. Därför har stämman har beslutat att det måste bli enklare att bygga utanför detaljplanelagt område och att pilotkommuner ska få pröva möjligheten att förenkla plan- och bygglovsprocesserna. 
Kommunerna måste kunna ta ansvar för sin bostadsplanering. Hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön kan inte åstadkommas utan en närodlad politik för fler bostäder och fungerande bostadsmarknader i hela Sverige. Centerpartiet vill att förenklingarna av regelverket för bostadsbyggande fullföljs. Regeringens ambitioner är otillräckliga, hindrar byggandet och försvårar för kommunerna. Kommunerna måste bli mer aktiva i sin planering, mer mark behöver bli tillgänglig och byggföretagen ges möjlighet att själva ta fram planer.
– Regelverket måste vara så flexibelt att det faktiskt blir möjligt att kombinera kostnadseffektiv byggande med god arkitektur och hållbara lösningar, säger Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson.
Sverige behöver i dagsläget öka takten för att få fram bostäder åt fler. Det kräver att byggandet blir mer kostnadseffektivt, att planeringsprocessen blir snabbare och att vi får en friare hyressättning. Städerna kan förtätas och det måste byggas mer på höjden för att klara behoven. I mindre tätorter och på landsbygden behövs det regelförenklingar. Därför måste plan- och bygglovsprocesserna bli snabbare, bullerkraven förändras och det måste bli enklare att bygga utanför tätorter.( från www.centerpartiet.se)

Klockan 01:00 somnade jag; och för er som känner mej inser hur jag kommer att må imorron med tanke på att klockan ringer kl. 06:15 :( 


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nato-het-fraga-under-centerpartiets-stamma