Sidor

13 februari 2015

När skall jag få information?????

Ibland blir man besviken på människor som man hade hoppats på.  De nya kommunalråden -Mikael Löthstam, Daniel Pettersson och Majvor Westberg Jönsson-  Hudiksvalls kommun har sedan makttillträdet gjort mej besviken några gånger.  Men jag har varit ärlig och gått till den eller de personer det berör, för att de skall få en möjlighet att rätta till det.  Och självklart hoppas man då att man kanske gett personerna i fråga en liten insikt på vägen att " gör om - gör rätt !"

2011 - 2014 valde demokratin mej till kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall. Med det ansvaret följer att jag varit högst ansvarig för den  kommunala ekonomin.  Det är mej man skulle ställa till svars när ekonomin inte går ihop. 

2011 - 2013 presenterade jag som högsta ansvarig positiva resultat för Hudiksvalls kommun.  Ett fantastiskt teamarbete av 3600 anställda. 

Nu är 2014´s resultat aktuellt.  Jag har INTE fått någon som helst information om det bokslutet.  En kort dragning av högste tjänsteman på senaste kommunstyrelsen, med orden " vi är inte klara än, vi vet inte riktigt, vi återkommer ". Nu finns kritik från de nya kommunalråden för resultatet för 2014; men hur skall jag kunna bemöta det ?? Det är överlägset och maktfullkomligt att presentera ett resultat som jag var högst ansvarig för, som jag inte ens fått läsa. 

11 februari 2015

Möt linsbonden Mehmet som tagit emot fler flyktingar än Norge..


Den kurdiske linsbonden Mehmet har på tre månader tagit emot 1 000 flyktingar från Syrien i sitt hem. Det är lika många som Norge säger sig kunna ta emot på ett år, konstaterar Mustafa Can i sitt reportage från Turkiets gräns mot Syrien.
Mehmet beskriver hur flyktingarna strömmade in över gränsen med sina ägodelar i famnen. På frågan varför han tagit in så många flyktingar i sina två rum svarar han:
– Du kan inte mena allvar med din fråga. Har du sett ett skrämt flyktingbarn i ögonen och villrådigheten hos människor som har skiljts från sina hem, sina marker, sin trygghet? Det handlar om samvete. Jag kan inte göra annat. Skulle du? 

Idag 2015 har världen aldrig haft så många konflikter och oroshärder.  Vi följer dag-för-dag det krig som IS för. Om du vill följa hur det ser ut, titta på denna länk ----http://www.globalis.se/Konflikter

Det  finns en orsak till att Förenta nationerna startade. Finns en bra hemsida där det beskrivs hur det ser ut runt om i världen för flyktingar - FN´s organ för flyktingsituationen - http://sverigeforunhcr.se
det är UNHCT.

Centerpartiet har via vår nya talesperson för integrationsfrågor - Johanna Jönsson - se hennes blogg 
http://stadslolla.se - har tagit fram Centerpartiets tankar kring integration.  Stolt att tillhöra ett parti som lägger fram konkreta punkter som är Närodlad politik.

Från utanförskap direkt till jobb
 • Inför lära-svenska-praktik med lägre lön
 • Möjliggör spårbyte till arbetskraftsinvandring från dag ett
 • Det ska alltid löna sig att börja jobba: inför en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb
 • Inled inventering och validering av kompetenser och utbildning från första dagen
 • Gör det lättare att komplettera sin utbildning och gör det möjligt att kombinera Svenska för Invandrare (SFI)
  med andra former av språkinlärning knutna till yrkeskunskap (SFY och SFX).
 • Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända
 • Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng
 • Inför en trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens
  Snabbare vägar till värdigt boende
 • Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet
 • Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet
 • Utnyttja möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden
 • Förbättrade upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet, tillsyn och rimlig ersättning
 • Erbjud sysselsättning på alla asylboenden
 • Större drivkraft för fler hyresrätter genom en friare hyressättning. 


  1. Ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande
   • Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn
   • Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna
   • Krav på tidig samverkan från Migrationsverket
   • Säkerställ att Migrationsverket kan driva asylboenden i egen regi
   • Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal
   • Möjliggör alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn