Sidor

31 mars 2015

Besök på Njutångers förskola hos Annika Bodell med kollegor !!

I måndags - den 16 mars - var jag på verksamhetsbesök på Njutångers förskola.  

Kommunal i Hudiksvall bjöd in samtliga partier i kommunen för att vi skulle få träffa barnskötarna som ville diskutera situationen gällande den lagstiftning som numera gäller angående de utbildningskrav som lagstiftaren ställer på de som är anställda på våra förskolor.  

Under den kvällen bjöd Annika Bodell in oss politiker att besöka den förskola hon jobbar på; nämligen Njutångers.


Förskolan ligger i de södra kommundelarna, ca 15 km söder om centrala Hudik.  Otroligt vacker utemiljö; vilken idyll !!!  Inomhus är det lite sämre...När antalet barn har ökat, har en modul satts på plats, samt att en fjärde avdelning har öppnats under de senaste åren bortanför grundskoleverksamheten; det blir inte bra med tanke på att de fyra avdelningarna som finns i samma byggnad, har stor möjlighet till samarbete; men det är för långt för små barn och engagerad personal. 

Ytterliggare ett dilemma för föskolan är att de just nu saknas förskolechef; om jag förstod rätt så har de i princip bytt chef varje år de senaste 10 åren.  En fråga till mej själv som politiker är varför stannar inte våra rektorer kvar på sina förskolor/skolor?  Det är alldeles för stor omsättning i just den gruppen.  

Arbetsmiljö var ett annat problem, som just den dagen fick början på en lösning!!! Ventilationen i det stora lekrummet fungerade inte för mer än några personer.  Men just den dagen jag var där; kom det personer från tekniska förvaltningen och började titta på det problemet.

Antalet barn i barngrupperna är även det en fråga jag fick med mej tillbaka i mitt politiska förtroende; hur många barn i grupperna klarar personalen för att den kvalitén vi alla önskar skall infrias?

Jag har under åren varit på besök på flera förskolor.  Det är alltid unika saker för just den förskolan. Jag tycker det är jätteviktigt med verksamhetsbesök både på förskolor, skolor, äldreboende, hemtjänst , ja i princip på alla våra verksamheter i kommunen.

Som avslutning vill jag säga - VILKA HJÄLTAR PERSONALEN PÅ FÖRSKOLAN ÄR !!!!
Vilket fantastiskt arbete med att se alla barn; vilken kvalité barnen får, som sedan ger bästa förutsättningar vidare på grundskolan!!

Själv blev det ett liten liten tår i ögat, när jag hittade en flicka som kände sej lite ensam och till slut bestämde vi att vi läser en bok!! Hon får välja och hon väljer min uppväxts viktigaste bok - " Sagan om den lilla gumman" av Elsa Beskow. Den boken har en plats i mitt hjärta som den viktigaste boken under min uppväxt!!  Engagemanget från min mamma fast hon var så ung när jag föddes - att läsa högt ur böcker var viktigt!! Och varenda kväll...samma bok....jag fick önska....alltid "Sagan om den lilla-lilla gumman"...och slutet blev självklart att katten kom tillbaka till slut :)


Så till Annika och alla kollegor - Tack för att jag fick en inblick i er vardag !! Att ni bjöd in mej att vara en del av er vardag!!

30 mars 2015

Skäms över dagens interpellationsdebatt - ta ansvar och börja kompromissa!!

Interpellationsdebatt i fullmäktige om hamnområdet... Jag skämdes och och gick upp i talarstolen och gjorde ett försök att få herrarna (nästan bara herrar som var uppe) att ta sitt förnuft till fånga:
"Ordförande ledamöter åhörare och press

Ordförande ledamöter åhörare och press

 Jag anser att det är beklagligt att vi skall behöva ha en interpellationsdebatt i ämnet. 

Detta är en fråga som när vi idag pratar med allmänheten har blivit början på ett politikerförakt ; och budskapet är " Lös frågan gällande Hamnområdet och det nu !!!.Åren går och ingenting händer och vad gör ni politiker ??? "

Hösten 2013 tog jag initiativ till förhandlingar mellan samtliga partier; för att få en kompromiss, innan valet 2014.  Några partier lämnade förhandlingsbordet; det var ett stort misslyckande. För vet ni vad - politik handlar om kompromiss.... kom ihåg det!!!

Jag vädjar till samtliga politiska partier, samtliga politiker - låt oss enas i denna fråga.  Och vet ni vad - det kan behövas en kompromiss.  Jag är övertygad att medborgarna i vår kommun förväntar sej det av oss!!  Besluten vi fattar skall nämligen hålla längre än en mandatperiod;   Förmodligen 10 mandatperioder; det är nämligen nästan 25 hektar byggbar mark i vårt fantastiska hamnområde mitt inne i centrala Hudiksvall. 

Varmt välkomna att diskutera och få information i aktuella frågor gällande hela vår kommun!

Hudiksvalls centerkrets inbjuder alla sina medlemmar och även sympatisörer till informationsmöte tisdagen den 31 mars kl 18.30 på Enångers bygdegård.

Ärenden:

Landsbygdsutveckling: Olle Person informerar

Aktuella hamnfrågor: Hans Gyllow informerar

Övriga aktuella frågor inom Hudiksvalls kommun

Kaffeservering

Välkommen

Kretsstyrelsen

29 mars 2015

Starka kvinnor i Centerrörelsen !!

Har fått Centerpartiets förtroende att sitta med i Pensionärsrådet i Hudiksvalls kommun. Fantastisk med alla organisationer som ansvarar för dessa viktiga frågor i vår kommun.

På första mötet för några veckor sedan, träffade jag en av mina förebilder - Marianne Ahlqvist!!Hon var den första kvinnliga kommunstyrelse ordföranden i Hudiksvalls kommun mellan åren 1991-1994. Efter mötet satte vid oss ner för ett samtal. När hon berättar vad hon fick kämpa för i slutet av 60-talet när hon kom in i politiken, så blir jag tacksam att hon och andra kvinnor gått före och kämpat för oss yngre.  Men jag blir också bekymrad och beklämd när jag inser att i delar av hennes beättelse har tiden stått nästan stilla. 

Vill dock passa på att säga att i vårt eget parti Centerpartiet - finns det bara prestigelösa och stöttande män :)