Sidor

22 juni 2015

Tårtkalas Edsta Skola - före och efter :)

Tårtkalas - glädje över tillagningskök på Edsta skola!!

Under förgående mandatperiod valde vi i Centerpartiet att driva frågan med att avsluta det s.k. "cook-and-chill" ( huh - bara namnet gör en mörkrädd :) och återinföra det som är det självklara - tillagningskök på skolor och äldreboenden.

En skolan hann vi inte med, och det var Edsta skola.

Centerpartiets Bengtåke Nilsson har drivit frågan hårt från plattformen i tekniskas nämnden.  Han har ordnat möten med föräldrar och personal. Och äntligen; på fullmäktige förra veckan fattades beslutet att även Edsta skall få sitt tillagningskök.

BengtÅke och jag åkte ut dagen efter och bjöd på tårta till barn och personal!!

Så före:Och efter : 


3 juni 2015

Centerns budgetförslag 2016 för skola, omsorg och hälsa!


Centerpartiet i Hudiksvall presenterar en alternativ budget med fokus på skola, omsorg och att få ner de höga sjuktalen hos våra anställda.

Skolan - forskningen visar att konsten att läsa är avgörande för hur man lyckas i skolan. Vi satsar 15 miljoner på att alla barn skall knäcka läskoden senast i årskurs 1. Vill du som förälder samma sak, läs mycket med ditt barn! Vi satsar också fem miljoner extra per år på att höja lärarlönerna så att de bästa lärarna skall vilja jobba hos oss. 

Vi vill ha en inkluderande skola med lika villkor för alla elever. Den enda skola som inte har tillagningskök, Edsta, ska få det. De enda gymnasieelever som inte får sin undervisning på Bromangymnasiet, Restaurangprogrammet, skall få det.

Omsorgen - ett bra bemötande av äldre är viktigt. Vi satsar 15 miljoner på två år för att öka nöjdheten hos brukare i hemtjänst och särskilda boenden. Även undersköterskornas lönenivåer måste upp.

Sjuktalen - att inte kunna styra över sin arbetssituation är en faktor som skapar ohälsa på arbetsplatsen. Genom att göra det möjligt att skapa fler s k intraprenader ökar vi personalens inflytande vilket ger bättre hälsa, ökad trivsel och bättre bemötande. Det satsar vi ytterligare 14 miljoner på.
Centerpartiet i Hudiksvall

27 april 2015

Insändare införd i Hudiksvalls Tidningen 27 april - diskussion om kommunal demokrati..

Insändare införd i dagens papperstidning av Hudiksvalls Tidningen:

Kommunpåvar och nakna Kejsare!
Både under förra mandatperioden och under valrörelsen pratade den nytillträdde ordföranden i kommunstyrelsen sig varm för breda politiska lösningar. Han efterlyste att samtliga partier oavsett vem som styr borde ha en bred dialog och en öppenhet för kompromisser för kommunens bästa över mandatperioderna sett, vilket vi alla kan enas om är förutsättningen för långsiktigt hållbara beslut. Dessa vackra ord om breda politiska lösningar har dock blivit lika verkliga som Kejsarens nya kläder. Den nya mandatperioden har nu hunnit fylla sju månader och vi kan nu se ett mönster utifrån hur det nya styret de facto vill hantera, eller snarare undvika demokratiska beslut i kommunens högsta beslutande organ, KF. I praktiken har det nya minoritetsstyret istället sett till att så få, eller snarare inga, för dem kontroversiella ärenden getts möjlighet att debatteras eller ens föras upp på kommunstyrelsens och vidare fullmäktiges dagordning vilket resulterat i att man till och med tvingats ställa in sammanträden då de inte längre är ekonomiskt försvarbara. Efter sju månader vid makten har man ställt in lika många KF-sammanträden som under hela förra mandatperioden!
Detta är mycket oroande eftersom de direktvalda folkrepresentanterna inte får möjligheten att göra det de fått väljarnas förtroende för. Självklart anser vi att man av ekonomisk hänsyn ska ställa in möten om det inte finns tillräckligt med ärenden men ärendena finns och ligger och väntar på att få komma upp på beslutande bord. 
Vi saknar flera redan färdigberedda ärenden från nämnder, som exempelvis detaljplaner från Byggnadsnämnden, finansieringsförslag av ombyggnationer och flytt av verksamhet vid Bromangymnasiet från Lärandenämnden, innovationsförslag kring Ung Omsorg från Social- och omsorgsnämnden, fortsatt arbete för utbyggnad av lokal matproduktion i våra verksamheter från Tekniska nämnden.
Dessa ärenden som är av stor strategisk vikt som enligt kommunallagen hör hemma i KS och KF har blivit medvetet hindrade av det nya styret vilket vi anser vara ytterst odemokratiskt.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle (februari 2015) följer detta en olycklig trend som känns igen i flera kommuner i landet där de styrande partierna inte har majoritet i KF. På grund av rädsla att kompromissa eller ev förlora en omröstning väljer man att delegera allt fler viktiga ärenden ner i nämnderna. Detta just för att man har en annan mandatfördelning/ maktförhållande i nämnderna än man har i Fullmäktige. Artikeln i Dagens Samhälle beskriver det som att Kommunstyrelsens ordförande mer blir en lokal Statsminister istället för en ordförande för en styrelse som bereder ärenden till KF. Det är något som blir allt mer tydligt även här i Hudiksvall. Axel Danielsson som ses som en ”demokratiguru” i kommunerna uppmanar i samma artikel KF ledamöterna att återta makten just för att säkra demokratin. Han anser även att risken är överhängande att vi får en massa maktfullkomliga kommunpåvar runt om i landet istället för folkstyre. ”Skärp er, styr eller avgå!” är Danielssons råd till oss i fullmäktige och vi håller med honom.
Andréa Bromhed 
Oppositionsråd (MP)
Jonas Holm
Oppositionsråd (M)
Caroline Schmidt
Oppositionsråd (C)'

31 mars 2015

Besök på Njutångers förskola hos Annika Bodell med kollegor !!

I måndags - den 16 mars - var jag på verksamhetsbesök på Njutångers förskola.  

Kommunal i Hudiksvall bjöd in samtliga partier i kommunen för att vi skulle få träffa barnskötarna som ville diskutera situationen gällande den lagstiftning som numera gäller angående de utbildningskrav som lagstiftaren ställer på de som är anställda på våra förskolor.  

Under den kvällen bjöd Annika Bodell in oss politiker att besöka den förskola hon jobbar på; nämligen Njutångers.


Förskolan ligger i de södra kommundelarna, ca 15 km söder om centrala Hudik.  Otroligt vacker utemiljö; vilken idyll !!!  Inomhus är det lite sämre...När antalet barn har ökat, har en modul satts på plats, samt att en fjärde avdelning har öppnats under de senaste åren bortanför grundskoleverksamheten; det blir inte bra med tanke på att de fyra avdelningarna som finns i samma byggnad, har stor möjlighet till samarbete; men det är för långt för små barn och engagerad personal. 

Ytterliggare ett dilemma för föskolan är att de just nu saknas förskolechef; om jag förstod rätt så har de i princip bytt chef varje år de senaste 10 åren.  En fråga till mej själv som politiker är varför stannar inte våra rektorer kvar på sina förskolor/skolor?  Det är alldeles för stor omsättning i just den gruppen.  

Arbetsmiljö var ett annat problem, som just den dagen fick början på en lösning!!! Ventilationen i det stora lekrummet fungerade inte för mer än några personer.  Men just den dagen jag var där; kom det personer från tekniska förvaltningen och började titta på det problemet.

Antalet barn i barngrupperna är även det en fråga jag fick med mej tillbaka i mitt politiska förtroende; hur många barn i grupperna klarar personalen för att den kvalitén vi alla önskar skall infrias?

Jag har under åren varit på besök på flera förskolor.  Det är alltid unika saker för just den förskolan. Jag tycker det är jätteviktigt med verksamhetsbesök både på förskolor, skolor, äldreboende, hemtjänst , ja i princip på alla våra verksamheter i kommunen.

Som avslutning vill jag säga - VILKA HJÄLTAR PERSONALEN PÅ FÖRSKOLAN ÄR !!!!
Vilket fantastiskt arbete med att se alla barn; vilken kvalité barnen får, som sedan ger bästa förutsättningar vidare på grundskolan!!

Själv blev det ett liten liten tår i ögat, när jag hittade en flicka som kände sej lite ensam och till slut bestämde vi att vi läser en bok!! Hon får välja och hon väljer min uppväxts viktigaste bok - " Sagan om den lilla gumman" av Elsa Beskow. Den boken har en plats i mitt hjärta som den viktigaste boken under min uppväxt!!  Engagemanget från min mamma fast hon var så ung när jag föddes - att läsa högt ur böcker var viktigt!! Och varenda kväll...samma bok....jag fick önska....alltid "Sagan om den lilla-lilla gumman"...och slutet blev självklart att katten kom tillbaka till slut :)


Så till Annika och alla kollegor - Tack för att jag fick en inblick i er vardag !! Att ni bjöd in mej att vara en del av er vardag!!

30 mars 2015

Skäms över dagens interpellationsdebatt - ta ansvar och börja kompromissa!!

Interpellationsdebatt i fullmäktige om hamnområdet... Jag skämdes och och gick upp i talarstolen och gjorde ett försök att få herrarna (nästan bara herrar som var uppe) att ta sitt förnuft till fånga:
"Ordförande ledamöter åhörare och press

Ordförande ledamöter åhörare och press

 Jag anser att det är beklagligt att vi skall behöva ha en interpellationsdebatt i ämnet. 

Detta är en fråga som när vi idag pratar med allmänheten har blivit början på ett politikerförakt ; och budskapet är " Lös frågan gällande Hamnområdet och det nu !!!.Åren går och ingenting händer och vad gör ni politiker ??? "

Hösten 2013 tog jag initiativ till förhandlingar mellan samtliga partier; för att få en kompromiss, innan valet 2014.  Några partier lämnade förhandlingsbordet; det var ett stort misslyckande. För vet ni vad - politik handlar om kompromiss.... kom ihåg det!!!

Jag vädjar till samtliga politiska partier, samtliga politiker - låt oss enas i denna fråga.  Och vet ni vad - det kan behövas en kompromiss.  Jag är övertygad att medborgarna i vår kommun förväntar sej det av oss!!  Besluten vi fattar skall nämligen hålla längre än en mandatperiod;   Förmodligen 10 mandatperioder; det är nämligen nästan 25 hektar byggbar mark i vårt fantastiska hamnområde mitt inne i centrala Hudiksvall. 

Varmt välkomna att diskutera och få information i aktuella frågor gällande hela vår kommun!

Hudiksvalls centerkrets inbjuder alla sina medlemmar och även sympatisörer till informationsmöte tisdagen den 31 mars kl 18.30 på Enångers bygdegård.

Ärenden:

Landsbygdsutveckling: Olle Person informerar

Aktuella hamnfrågor: Hans Gyllow informerar

Övriga aktuella frågor inom Hudiksvalls kommun

Kaffeservering

Välkommen

Kretsstyrelsen

29 mars 2015

Starka kvinnor i Centerrörelsen !!

Har fått Centerpartiets förtroende att sitta med i Pensionärsrådet i Hudiksvalls kommun. Fantastisk med alla organisationer som ansvarar för dessa viktiga frågor i vår kommun.

På första mötet för några veckor sedan, träffade jag en av mina förebilder - Marianne Ahlqvist!!Hon var den första kvinnliga kommunstyrelse ordföranden i Hudiksvalls kommun mellan åren 1991-1994. Efter mötet satte vid oss ner för ett samtal. När hon berättar vad hon fick kämpa för i slutet av 60-talet när hon kom in i politiken, så blir jag tacksam att hon och andra kvinnor gått före och kämpat för oss yngre.  Men jag blir också bekymrad och beklämd när jag inser att i delar av hennes beättelse har tiden stått nästan stilla. 

Vill dock passa på att säga att i vårt eget parti Centerpartiet - finns det bara prestigelösa och stöttande män :)


13 februari 2015

När skall jag få information?????

Ibland blir man besviken på människor som man hade hoppats på.  De nya kommunalråden -Mikael Löthstam, Daniel Pettersson och Majvor Westberg Jönsson-  Hudiksvalls kommun har sedan makttillträdet gjort mej besviken några gånger.  Men jag har varit ärlig och gått till den eller de personer det berör, för att de skall få en möjlighet att rätta till det.  Och självklart hoppas man då att man kanske gett personerna i fråga en liten insikt på vägen att " gör om - gör rätt !"

2011 - 2014 valde demokratin mej till kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall. Med det ansvaret följer att jag varit högst ansvarig för den  kommunala ekonomin.  Det är mej man skulle ställa till svars när ekonomin inte går ihop. 

2011 - 2013 presenterade jag som högsta ansvarig positiva resultat för Hudiksvalls kommun.  Ett fantastiskt teamarbete av 3600 anställda. 

Nu är 2014´s resultat aktuellt.  Jag har INTE fått någon som helst information om det bokslutet.  En kort dragning av högste tjänsteman på senaste kommunstyrelsen, med orden " vi är inte klara än, vi vet inte riktigt, vi återkommer ". Nu finns kritik från de nya kommunalråden för resultatet för 2014; men hur skall jag kunna bemöta det ?? Det är överlägset och maktfullkomligt att presentera ett resultat som jag var högst ansvarig för, som jag inte ens fått läsa. 

11 februari 2015

Möt linsbonden Mehmet som tagit emot fler flyktingar än Norge..


Den kurdiske linsbonden Mehmet har på tre månader tagit emot 1 000 flyktingar från Syrien i sitt hem. Det är lika många som Norge säger sig kunna ta emot på ett år, konstaterar Mustafa Can i sitt reportage från Turkiets gräns mot Syrien.
Mehmet beskriver hur flyktingarna strömmade in över gränsen med sina ägodelar i famnen. På frågan varför han tagit in så många flyktingar i sina två rum svarar han:
– Du kan inte mena allvar med din fråga. Har du sett ett skrämt flyktingbarn i ögonen och villrådigheten hos människor som har skiljts från sina hem, sina marker, sin trygghet? Det handlar om samvete. Jag kan inte göra annat. Skulle du? 

Idag 2015 har världen aldrig haft så många konflikter och oroshärder.  Vi följer dag-för-dag det krig som IS för. Om du vill följa hur det ser ut, titta på denna länk ----http://www.globalis.se/Konflikter

Det  finns en orsak till att Förenta nationerna startade. Finns en bra hemsida där det beskrivs hur det ser ut runt om i världen för flyktingar - FN´s organ för flyktingsituationen - http://sverigeforunhcr.se
det är UNHCT.

Centerpartiet har via vår nya talesperson för integrationsfrågor - Johanna Jönsson - se hennes blogg 
http://stadslolla.se - har tagit fram Centerpartiets tankar kring integration.  Stolt att tillhöra ett parti som lägger fram konkreta punkter som är Närodlad politik.

Från utanförskap direkt till jobb
 • Inför lära-svenska-praktik med lägre lön
 • Möjliggör spårbyte till arbetskraftsinvandring från dag ett
 • Det ska alltid löna sig att börja jobba: inför en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb
 • Inled inventering och validering av kompetenser och utbildning från första dagen
 • Gör det lättare att komplettera sin utbildning och gör det möjligt att kombinera Svenska för Invandrare (SFI)
  med andra former av språkinlärning knutna till yrkeskunskap (SFY och SFX).
 • Använd civilsamhället som mentorer för nyanlända
 • Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng
 • Inför en trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens
  Snabbare vägar till värdigt boende
 • Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet
 • Bygg tillfälliga modullägenheter för att underlätta kommunmottagandet
 • Utnyttja möjligheten att finna anvisningsbostäder på landsbygden
 • Förbättrade upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet, tillsyn och rimlig ersättning
 • Erbjud sysselsättning på alla asylboenden
 • Större drivkraft för fler hyresrätter genom en friare hyressättning. 


  1. Ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bra mottagande
   • Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn
   • Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna
   • Krav på tidig samverkan från Migrationsverket
   • Säkerställ att Migrationsverket kan driva asylboenden i egen regi
   • Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal
   • Möjliggör alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn