Sidor

21 september 2016

Landsbygdsgruppen besöker Hällans hembygdsgård i Idenor

Idenor som ligger några kilometer söder om Hudiksvall har en hembygdsgård som heter Hällan.


I går tisdag var vi i landsbygdsgruppen på besök och fick lyssna på personer som är engagerade i föreningen.


Magdalena Lindström Eriksson är ordförande i föreningen. Hon och övriga i styrelsen lägger ned ett stort ideellt arbete.  Bl a anordnar man varje år " Sista april " firande samt även julgransplundring.

Vi tackar för ett trevlig bemötande och engagerade samtal. 


16 september 2016

Verksamhetsbesök på Monitor

Det betyder väldigt mycket för mej som politiker att få möjlighet till verksamhetsbesök.  

Jag har tidigare besökt kommunens hemtjänst, så denna gång besökte jag Monitorhjälpen.

Fint välkomnande väntade  mej när jag dök upp 06:45 för att få gå dubbelt med Yvonne Bengtsson!

Kunderna var medvetna om att jag skulle komma och praktisera.
Fina arbetskläder var framlagda åt mej.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter blev att: bädda ( jag la till vädra sängkläder - eftersom jag gör det själv varje morron ), göra frukost, diska och städa undan.

Yvonne tog emot mej med stort engagemang - det tackar jag för!

Som sagt var - viktigt att få möjlighet att ta del hur det går till ute i verksamheterna.

Kommunens budget omsätter drygt 2 miljarder och har drygt 3000 anställda. Det största antalet anställda har just äldreomsorgen och skolan.

Så ännu en gång - stort tack till Yvonne och hennes kollegor.


14 maj 2016

Centerpartiet Hudiksvall vill inte lägga ned skolor.

Ingen grund för att lägga ner skolor

 

Centerpartiets slutsats efter att ha diskuterat skolstrukturutredningen är att den inte ger något faktaunderlag för att nu föreslå några nedläggningar av skolor.

 

Utredningen är på flera punkter svagt underbyggd och hoppar utan forsknings- och källhänvisningar alltför snabbt till sin slutsats att ingen skola får ha mindre än 150 elever. Efter att raskt ha strukit bort alla skolor som är mindre än så slarvar den sedan också över konsekvensanalyserna. Beskrivningar av hur t ex fritidshem och skolskjutsar skulle kunna organiseras i en ny skolstruktur saknas helt eller är summariska. Konsekvensen av långa resor avfärdas med en axelryckning.

 

Alternativ ett, som innehåller idén att bygga en ny högstadieskola i Hudiksvall för 98 miljoner och bussa alla högstadieelever från Iggesund och Delsbo dit, borde kunna avföras direkt och för lång tid framåt. Det är så illa underbyggt att det är tveksamt om utredningen ens kan anses ha levt upp till kravet på att presentera minst två alternativ. Någon konsekvensbeskrivning kring möjligheten att behålla nuvarande struktur gör man inte över huvud taget.

 

Under lärandenämndens diskussioner om utredningen har centerpartiet krävt att utredningen skulle belysa samhällskonsekvenserna i en vidare bemärkelse. För oss som värnar om hela kommunens möjligheter att leva och utvecklas är detta en mycket viktig aspekt. Vi har också krävt att en medborgardialog enligt kommunens policy skall genomföras innan konkreta förslag läggs fram, och inte efteråt. För inget av de kraven har vi fått något gehör.

 

En medborgardialog skulle ha kunnat fokusera på de verkligt viktiga frågorna och öppna för andra tänkbara lösningar än nedläggning. Hur ger vi alla elever i hela kommunen en bra och likvärdig utbildning? Var finns de goda exemplen på arbetssätt i stora och mindre skolor? Hur hanterar vi problemet med bristen på behöriga lärare? Kan vi i kommunbudgeten prioritera en höjning av Hudiksvalls relativt låga anslag till skolan? Hur gör vi det mer attraktivt att studera och undervisa i de skolor som nu balanserar på gränsen till att vara för små? Kan vi t ex genom intraprenadförsök ge skolorna utrymme att profilera sig mera? 

 

Skolvärlden förändras med omvärlden och ingen av oss kan begära fribrev för att stå utanför den förändringen. Nya händelser som t ex etablering av nya friskolor kan tvinga fram en ny översyn av skolstrukturen. Utmaningarna med tillgång till rektor, elevhälsa och att ta del av varandras erfarenheter som lärare har vi redan idag. Att minska antalet skolenheter är en möjlig väg att tackla problemen, men det bör betraktas som en sista utväg. I nuläget ser vi det som fel väg.

 

Matts Persson, Lena Jendel och Roland Hamlin

C-ledamöter i lärandenämnden

Caroline Schmidt, oppositionsråd (c)


3 maj 2016

Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet


Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet

Stolt och glad att tillhöra ett parti som fortsätter vara ett parti som fortfarande är ett riktigt och äkta landsbygdsparti.

Idag på kommunstyrelsen föreslog Centerpartiet att bifalla medborgarförslaget som Mats Åkerlund och Lars Heineman lämnade in i höstas till kommunen.

Det självklara är ju att om Hudiksvalls Bostäder river bostäder i Enånger, så skall det självklart byggas nya. För det handlade inte om att behovet inte fanns av bostäder, utan att de temporära var verkligen "temporära" när de byggdes. Så summa summarum är det ju självklart att det skall byggas nya bostäder i Enånger!!
7 april 2016

Hur cyklar du till Medskog??

Medskog - cykling

Öppen fråga till Mikael Löthstam och Trafikverket

Snart sätts spaden i på Medskog och Biltema 

Max är en av de absolut största ungdomsarbetsgivarna i vår kommun.  Hur fostrar vi våra ungdomar när det INTE kan vare sej promenera, åka moppe eller cykla ut till MEdskog säkert.

Räkna på denna kalkyl:

Politikerskolan påväg till Sveriges RiksdagDet är ett exalterat och förväntansfullt gäng från Hudiksvalls politikerskola som bär av till Sveriges riksdag i dag. Vi ska bland annat träffa vår kär vice partiledare Anders W Jonssson och gå på ett minnes seminarum för Karin Söder, Sveriges första kvinnliga partiledare, utrikesminister och socialminister.