Sidor

14 maj 2016

Centerpartiet Hudiksvall vill inte lägga ned skolor.

Ingen grund för att lägga ner skolor

 

Centerpartiets slutsats efter att ha diskuterat skolstrukturutredningen är att den inte ger något faktaunderlag för att nu föreslå några nedläggningar av skolor.

 

Utredningen är på flera punkter svagt underbyggd och hoppar utan forsknings- och källhänvisningar alltför snabbt till sin slutsats att ingen skola får ha mindre än 150 elever. Efter att raskt ha strukit bort alla skolor som är mindre än så slarvar den sedan också över konsekvensanalyserna. Beskrivningar av hur t ex fritidshem och skolskjutsar skulle kunna organiseras i en ny skolstruktur saknas helt eller är summariska. Konsekvensen av långa resor avfärdas med en axelryckning.

 

Alternativ ett, som innehåller idén att bygga en ny högstadieskola i Hudiksvall för 98 miljoner och bussa alla högstadieelever från Iggesund och Delsbo dit, borde kunna avföras direkt och för lång tid framåt. Det är så illa underbyggt att det är tveksamt om utredningen ens kan anses ha levt upp till kravet på att presentera minst två alternativ. Någon konsekvensbeskrivning kring möjligheten att behålla nuvarande struktur gör man inte över huvud taget.

 

Under lärandenämndens diskussioner om utredningen har centerpartiet krävt att utredningen skulle belysa samhällskonsekvenserna i en vidare bemärkelse. För oss som värnar om hela kommunens möjligheter att leva och utvecklas är detta en mycket viktig aspekt. Vi har också krävt att en medborgardialog enligt kommunens policy skall genomföras innan konkreta förslag läggs fram, och inte efteråt. För inget av de kraven har vi fått något gehör.

 

En medborgardialog skulle ha kunnat fokusera på de verkligt viktiga frågorna och öppna för andra tänkbara lösningar än nedläggning. Hur ger vi alla elever i hela kommunen en bra och likvärdig utbildning? Var finns de goda exemplen på arbetssätt i stora och mindre skolor? Hur hanterar vi problemet med bristen på behöriga lärare? Kan vi i kommunbudgeten prioritera en höjning av Hudiksvalls relativt låga anslag till skolan? Hur gör vi det mer attraktivt att studera och undervisa i de skolor som nu balanserar på gränsen till att vara för små? Kan vi t ex genom intraprenadförsök ge skolorna utrymme att profilera sig mera? 

 

Skolvärlden förändras med omvärlden och ingen av oss kan begära fribrev för att stå utanför den förändringen. Nya händelser som t ex etablering av nya friskolor kan tvinga fram en ny översyn av skolstrukturen. Utmaningarna med tillgång till rektor, elevhälsa och att ta del av varandras erfarenheter som lärare har vi redan idag. Att minska antalet skolenheter är en möjlig väg att tackla problemen, men det bör betraktas som en sista utväg. I nuläget ser vi det som fel väg.

 

Matts Persson, Lena Jendel och Roland Hamlin

C-ledamöter i lärandenämnden

Caroline Schmidt, oppositionsråd (c)


1 kommentar:

  1. Mitt förslag till dig. Om du inte vill åka till Las Vegas och flyga mer än 17 timmar förråder jag dig att ordna ett kasino hemma! Ställ insatsen här basta-casinon.se. Jag såg aldrig så stora vinster. Nu ska jag köpa för barn en ny cykel, och för mig en gräsklippare.

    SvaraRadera