Sidor

3 maj 2016

Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet


Medborgarförslag från Enånger - bifall i Kommunstyrelsen idag av Centerpartiet

Stolt och glad att tillhöra ett parti som fortsätter vara ett parti som fortfarande är ett riktigt och äkta landsbygdsparti.

Idag på kommunstyrelsen föreslog Centerpartiet att bifalla medborgarförslaget som Mats Åkerlund och Lars Heineman lämnade in i höstas till kommunen.

Det självklara är ju att om Hudiksvalls Bostäder river bostäder i Enånger, så skall det självklart byggas nya. För det handlade inte om att behovet inte fanns av bostäder, utan att de temporära var verkligen "temporära" när de byggdes. Så summa summarum är det ju självklart att det skall byggas nya bostäder i Enånger!!
1 kommentar: