Sidor

10 februari 2016

Så var det dax - Centerpartiets stämma i Falun 2015 !!!

Så var det dax; Centerpartiets stämma i Falun!!!

Jag har fått förtroende att vara ombud för Distriktet Gävleborg under dessa fyra dagar här i Falun. 

561 ombud från hela landet är en del av det fantastiska demokratiska system som vi alla har möjlighet att vara med i. 360 motioner har inlämnats till stämman och följande program skall vi rösta om: förslag partiprogram
Innan vi ens kom in i stämmolokalen ställde jag upp på en intervju för Svt Gävle data och min viktigaste fråga på lokal nivå är självklart just nu - Skattekontoret
 kvar i Hudiksvall!


Eftersom Annie valde att stanna hemma med lilla Ester - 2 veckor gammal - inledde Anders W Jonsson vice ordförande i Centerpartiet med ett tal, som var så himla bra så det kom en liten tår.  Han utgick från en gammal Scorpions låt " Winds of Change", för att beskriva hur viktigt det är att vi alla inser att medmänsklighet är fundamentet just nu. 
Vi vill ha ett varmt och välkomnande land. Därför kommer vi aldrig att gå i armkrok med dem som sprider hat och rädsla, underströk Anders och markerade mot Sverigedemokraterna och fick stort bifall från alla ombud. 
Följande är de områden som vi i partiet skall fatta beslut de följande fyra dagarna:
bild


Under torsdagen fattade vi beslut inom följande områden:Regionansvar
"Centerpartiet arbetar för en utveckling mot regioner som tar ett större ansvar för bland annat utveckling. Därför har stämman beslutat att partiet ska lokalt, regionalt och nationellt driva på processen.
– Vi ser stora fördelar med att regionerna tar ett tydligare och större demokratiskt ansvar, säger Per-Ingvar Johnsson, talesperson i konstitutionella frågor.
Regionalt finns en brokig samling av stora och små kommunalförbund, regionförbund, landsting och ett fåtal nyetablerade regioner. Det gör det svårt för invånarna att utkräva demokratiskt ansvar. Därför behöver vi folkvalda regioner i hela landet som ger människor bättre överblick över det demokratiska beslutsfattandet, mer inflytande och större påverkan.
– Därför vill vi också att Sverige år 2022 ska ha en ny jämlik regional organisation, säger Per-Ingvar Johnsson." ( från www.centerpartiet.se)

Bostadspolitik:
"Det måste byggas fler bostäder i Sverige. Både i städer och på landsbygden, säger Ola Johansson. Därför har stämman har beslutat att det måste bli enklare att bygga utanför detaljplanelagt område och att pilotkommuner ska få pröva möjligheten att förenkla plan- och bygglovsprocesserna. 
Kommunerna måste kunna ta ansvar för sin bostadsplanering. Hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön kan inte åstadkommas utan en närodlad politik för fler bostäder och fungerande bostadsmarknader i hela Sverige. Centerpartiet vill att förenklingarna av regelverket för bostadsbyggande fullföljs. Regeringens ambitioner är otillräckliga, hindrar byggandet och försvårar för kommunerna. Kommunerna måste bli mer aktiva i sin planering, mer mark behöver bli tillgänglig och byggföretagen ges möjlighet att själva ta fram planer.
– Regelverket måste vara så flexibelt att det faktiskt blir möjligt att kombinera kostnadseffektiv byggande med god arkitektur och hållbara lösningar, säger Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson.
Sverige behöver i dagsläget öka takten för att få fram bostäder åt fler. Det kräver att byggandet blir mer kostnadseffektivt, att planeringsprocessen blir snabbare och att vi får en friare hyressättning. Städerna kan förtätas och det måste byggas mer på höjden för att klara behoven. I mindre tätorter och på landsbygden behövs det regelförenklingar. Därför måste plan- och bygglovsprocesserna bli snabbare, bullerkraven förändras och det måste bli enklare att bygga utanför tätorter.( från www.centerpartiet.se)

Klockan 01:00 somnade jag; och för er som känner mej inser hur jag kommer att må imorron med tanke på att klockan ringer kl. 06:15 :( 


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nato-het-fraga-under-centerpartiets-stamma
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar