Sidor

27 mars 2014

Vinster för Landsbygden


Landsbygdsprogrammet förstärks med 2,8 miljarder till totalt 36,1 miljarder, inklusive övrig offentlig medfinansiering. Den första förstärkningen kommer redan i vårändringsbudgeten med 400 miljoner kronor.
Sveriges medfinansiering ökar från 53,6 procent 2007 till 59 procent 2014.

2014 är andelen EU medel 14,8 miljarder och nationella medel hela 20,6 miljarder samt drygt 730 miljoner från övriga nationella finansiärer. Vi har aldrig tidigare börjat programperioden på en så hög nivå som nu.

Genom att lägga nästan 3 miljarder i landsbygdsprogrammet så stärker vi hela den svenska landsbygdens utvecklingskraft och förutsättningar för att skapa jobb. Våra prioriteringar för att stärka de gröna näringarna, liksom landsbygdens utvecklingsmöjligheter är tydliga.

Landsbygdsprogrammet kan fyllas på och det har vi gjort under hela förra programperioden. Detta är bottenplattan, inte taket.  

I höstas fanns inte utrymmet för denna satsning men vi kompenserade delvis genom att öka den svenska medfinansieringen. Nu kompenserar vi fullt ut och mer därtill i och med att vi skapat utrymme genom bland annat höjda tobaks- och alkoholskatter

Alla delar i programmet är inte spikade ännu. Men vi kommer att återkomma inom kort med besked om hur hela programmet ser ut i detalj i samband med att vi skickar in det svenska förslaget till EU-kommissionen för godkännande.
Jämförelse med förra programperioden och S förslag

Totala startnivån 2014-2020 är 36,1 miljard kronor. Totala startnivån 2007-2014 var 35,3 miljarder kronor

S lägger 2,4 miljarder mindre än regeringen och det är mindre pengar än förra årets programperiod startade på. Vi matchar upp fullt ut och mer därtill. S drar alltså ner jämfört med förra perioden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar