Sidor

18 juni 2014

Talet till kommunfullmäktige måndagen den 16 juni 2014 - ett bokslut och framtiden

I juni varje år fastställer Hudiksvalls kommun sina ekonomiska ramar.  I år var det lite speciellt eftersom det är det sista kommunfullmäktige innan valet i september.

Jag valde att beskriva några av de saker vi genomfört under den mandatperiod som varit sedan 2010.  
Självklart pratade jag även om den fyra års budget som presenterades.  En av de viktiga sakerna där anser jag att den satsning som vi gör ekonomiskt för 850 undersköterskor, för lärarna och för socionomerna är en markering och tydligt uttryck från majoritetspartiernas sida att män och kvinnors arbete skall självklart värderas ekonomiskt lika. 

Här följer hela mitt tal:

Jag blir ju 25 år, och jag kan fortfarande inte fixa skolan.  Det slutar ju alltid med att jag står där med ett misslyckats projekt, studierskulder osv.  Jag kan fortfarande inte fixa saker som man skaa kunna. Jag ha ingenting, Inget körkort, ingen grundskola, ingen gymnasieskola, ingen utbildning. 
Jag har haft oändliga möten med myndigheter och hjälpinstanser, samtal, planer, men ingenting har egentligen hänt.  Varför har jag inte ens grundskola?
Det känns som en chans för livet när kommunen vill sats på ungdomar, Att jag ska få göra det.  6 månader med inkomst, utan att vara rädd att missaa hyran, eller inte ha chansen! Tänk om jag är så bra där att dom vill ha mig kvar sen? Eller rekommenderar mig för nån.
Nu får jag hjälp av er, jag får chansen att växa i 6 mån, få referenser.
Enig är det bästa jag stött på i Hudiksvalls kommun hittills.
Tack för att ni är så jäkla bra att snacka med. 

>

> Det jag precis läst upp är en berättelse från en ung tjej; vi kan kalla
> henne " Sigrid"

> Från 2006 till 2010 satt jag som ersättare i Lok; (lärande och kulturnämnden)en av dom saker jag
> lyfte tydligast var att vi borde ha ett mål där alla våra ungdomar
> skulle klara grundskolan. För mej är det ett fundament i en demokrati;
> att kunna läsa, räkna och skriva. Om vi tar Sigrid som exempel och
> räknar 10 år tillbaka i tiden när hon skulle gått ut Grundskolan med
> fullständiga betyg. I Sigrids årskurs gick det ca. 400 elever och 25 %
> av dom klarade inte grundskolan, det är 100 elever ggn 10 ¨år = 1000
> elever dom senaste 10 åren som INTE klarat grundskolan. 
> Idag kan vi tack vare ENIG ge 200 ungdomar en ungdomsanställning i 6
> månader.
> och under den tiden får de coachning mot fortsatta studier;
> folkhögskola, läsa upp grundskolan, få ett självförtroende och må bra
> och känna sej som en del av vårt saamhälle; demokratins fundament; känna
> sej delaktig. 
> Samtidigt har majoritetspartierna börjat arbetet med att inget enda barn
> skall behöva hamna där Sigrid och alla hennes kompisar har hamnat. 
> Stödet sätts in i tid; dvs förskola och årskurs 1 tom 3.  Klarar man målen så tidigt; då säger forsknigen ; då klarar man grundskolan. 


> JAg vill gärna i den här sista debatten stora debatten under mandatperioden ge ytterliggare några exempel på den politik som majoritets
> partierna fört de senaste åren:

> 2. Lagad mat på äldreboende och skolor!! Eleverna, våra äldre och
> framför allt personalen är så lyckliga över detta beslut!!

> 3. Landsbygdsutveckling - vi har idag ett landsbygdsprogram,
> landsbygdsstrateg och landsbygds investeringsmedel; det är självklart i
> en kommun som har 40 % i staden och 60 % i mindre tätorter och på landsbygden. Vi har idag ett gott
> samarbete med många olika intressegrupper, föreningar och byalag i kommun, hela
> kommunen skall ha bra förutsättningar att leva och utvecklas. En kommun
> där stad och land; går hand i hand!!
>
3. Utvecklad en  bra dialog med näringslivet för att långsiktigt skapa ett alt bättre företagsklimat i vår kommun....
> Under dom år som majoritespartierna haft ansvaret för kommunens ekonomi
> har vi haft goda ekonomiska resultat. Detta tills trots att vi som
> landsbygdskommun fick vänta på den utlovade skatteutjämningen. 


> Det finns ett japansk ordspråk som säger följande:

> "Vision utan handling är en dagdröm. 
> Handling utan en vision är en mardröm"

> Idag har Hudiksvalls kommun en vision - 2020 skall vi bli Sveriges bästa
> kommun att leva och verka i !!

> Vi börjar att titta lite framåt; inte till 2020; utan 2014 - 2019;
> majoritetspartiernas budget som finns på era bord. !!

> EN GRÖN FÖRETAGSAM OCH JÄMSTÄLLD KOMMUN

> En förebild för mej för jämställda löner har varit barnmorskan Kia
> Wetterberg; jag vet inte om ni kommer ihåg henne. Hon och JÄMO drev
> frågan till Arbetsdomstolen; argumentationen var enkel; Kia
> Wetterberg hade lönediskriminerats för att hon var barnmorska - ett
> kvinnodominerat yrke - jämfört med ett i kompetens motsvarande manligt
> yrke ; skillnaden var då 1996 - 4 400 kr;
> Idag har vi i vår kommun kvar den skillnaden; det kan skilja nästan
> 4000 kr på ett ett kvinnodominerat yrke jämfört ett manligt.

> Från majoritetspartierna finns idag på era bord tre uttalade ambitioner
> vad gäller löner; alla dom ambitionerna fullföljer den kamp som Kia Wetterberg
> startade för 15 år sen.

> - undersköterskor med utbildning; där höjer vi lönen för 850 anställda
> med 500 kr

> - lärare - en extra satsning med i vissa fall ända upp till 1,5 % (vad betyder detta i kronor per månad eller på ett år?

> - socialsekretare - även där löneökningar

> Jag vill tacka oppositionen för det arbete vi gjort tillsammans i
> Framtidspaketet; det arbetet måste självklart fortsätta; vi behöver
> jobba vidare för att fortsätta jobba inom de utveecklingsområden vi har
> och samtidigt våga titta på nya branscher - nya jobb! 

> Omvärlden och samhällsekonomin har haft det tungt; men vi i
> majoritetspartierna står fast vid att ha en offensiv budget med
> framtidstro. 
> Vi satsar i den här budgeten på både verksamhet och investeringar; men
> vi kliver inte över gränsen för att riskera god ekonomisk hushållning;
> vi klarar målet 1 % målet som handlar om att resultatet före finansnetto
> ska uppgå till minst 1 % av summan av skatteintäker och statsbidrag. Dom
> andra partierna i i majoritetspartierna kommer att lyfta ytterliggare
> satsningar i den fortsatta debatten> Jag vill avsluta med några tankar och funderingar som jag har (inför vårt) under detta
> s.k. supervaalår; detta är nämligen sista gången vi träffas innan valet
den 14 september

> När våra söner gick i mellanstadiet kom det hem en bok i brevlåda till
> dom från REGERINGEN.

> "...om detta må ni berätta ..."
> En bok om Förintelsen i Europa 

> Den här boken handlar 

> Den här boken fanns framme lång tid i vårt hem; vi höll diskussionen
> levande.
> Idag när våra söner möter någon som är på väg från att bryta ner
> demokratin och som inte kan sin historia; då berättar våra söner o
> möter frågeställningar som kommer. 

> För oss alla kommer det att bli viktigt i årets valrörelse att kunna
> historien och svara i debatten; detta med tanke på det som hände ute i
> Europa när folk gick till valurnorna söndagen den 25 maj. Var fjärde
> väljare i Frankrike kan förmodligen inte sin historia. 

> Med dom orden vill jag bifalla majoritespartierna budget 


> Skickat från min iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar