Sidor

9 september 2014

(S)vartmålar skolan

I sin iver att misskreditera majoritetspartiernas skolpolitik i Hudiksvall svänger sig Mikael Löthstam och Henrik Persson (s) med minst sagt skruvade sifferuppgifter (insändare i HT 5/9). Att vi skulle ha ”tagit bort 70-80 pedagoger de senaste åren ur verksamheten” är en ren lögn.


Hösten 2012 varslades 65 personer inom skolans område – en nödvändig åtgärd bland annat mot bakgrund av att antalet gymnasieelever minskat från ca 1900 till ca 1300 på de senaste åren. Hur skulle kommunens ekonomi ha sett ut om vi struntat i att agera på en sådan minskning?

Efter en process med naturlig avgång, pensioneringar, omplaceringar m m slutade varslet med att två (2) yrkeslärare sades upp, lärare vilkas behörigheter inte stämde överens med det aktuella behovet.

Sedan dess har socialdemokraterna och moderaterna i ohelig allians satt stopp för Hudiksvalls deltagande i gymnasieförbundet, vilket innebar att vi gick miste om minst fem tjänster i kansli- och IT-funktionen som skulle ha hamnat i Hudiksvall. Kommande förhandlingar avgör om vi också kommer att mista ännu fler gymnasieelever, vilket i så fall riskerar att tvinga fram uppsägningar av lärare. Ansvaret för detta vilar i så fall inte på Centerpartiet.

Även när det gäller resultaten svartmålar (S)-kandidaterna mer än lovligt. Vi är förstås inte nöjda med att var femte niondeklassare inte uppnår behörighet till gymnasiet, men det är ohederligt att inte nämna att behörighetskraven nyligen höjts från tre godkända betyg till åtta eller tolv ämnen med godkänt. Vad vi däremot är nöjda med är att numera praktiskt taget alla elever på lågstadiet ”knäcker läskoden”, något vi satsat stort på under den gångna mandatperioden. All forskning tyder på att just detta är nyckeln för att hänga med och klara kraven i högre årskurser. Att vända sjunkande skolresultat är en process som kräver ett tioårsperspektiv!

Vi är också nöjda med satsningen på ENIG, projektet som fokuserar på att öppna vägen in på arbetsmarknaden för de ungdomar som skolan inte lyckats ge tillräckliga grundkunskaper. Där har 200 ungdomar fått en ungdomsanställning i sex månader med praktik och coachning mot fortsatta studier.

Matts Persson (c) 
Ordförande i utbildningsnämnden
Caroline Schmidt (c)
Ordförande i kommunstyrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar