Sidor

14 september 2014

Daniel Pettersson ( V) , Anders Eklund (ledarskribent för HT) och jag deltog med våra ord i Högmässan idag

Kyrkoherden i Hudiksvall - Tomas Grunnesjö - ringde för några veckor sedan och undrade om jag och Daniel Pettesson ville tala under högmässan på valdagen.  Ingen politik utan utgångstemat var "Den gyllene regeln" - Allt vad du vill att människorna skall göra för dom, det skall du göra för dom!
Mitt tal kan när ni läsa här nedan.  Daniel talade jättefint. 

Ledarskribenten för Hela Hälsingland Anders Eklundhöll en härlig predikan. Och så var det kyrkokaffe som Lena Runström från Natthärbärget bjöd på!


Här är mina tankar som jag talade om: 

Jag har haft förmånen att bo i en ort som heter Fisksätra; som ligger i Nacka Kommun; granne med det numera världsberömda Solsidan. Vilka som bor på Solsidan, det vet ni ju redan.  I Fisksätra som är en del av det berömda miljonprogrammet har drygt hälften av invånarna utländsk bakgrund.  

 

När jag bodde där startades det en Gospelkör av en präst som då fanns i Svenska Kyrkan – Ma Oftedal.  

 

Vi var verkligen en regnbågskör; unga, gamla, tanter, gubbar,utlandsfödda, solsidemedborgare, kristina och musliner! oh- vad roligt vi hade!

 

Av någon anledning som jag aldrig förstod så hamnade kören i onåd hos Svenska Kyrkan i Nacka och hotades med nedläggning.  Då ringde jag mitt samtal till kyrkoherden och framförde mina åsikter ” När vi nu för första ggn lyckas samla alla i samma kyrkorum och alla mår så bra, och vi är många, och det är många religioner, varför kan vi inte få fortsätta?”  Det blev många samtal och en stor portion ilska hos mej.  Till slut fick kören vara kvar.  

 

Jag flyttade ifrån Fisksätra år 2000 och blev återvändare till Hudiksvall.  Mina barn hamnade på Hudiksvalls mest internationella skola – Västra skolaan – drygt 50 % av eleverna kommer från andra världsdelar än Europa.  Vilken rikedom det har varit för mina barn.

 

2010 när jag slår upp Svenska Dagbladet får jag läsa följande på deras debattsida Brännpunkt

Jag citerar dåvarande biskopen BENGT WADENSJÖ

” När rädslan för det okända i form av islam nu ger Sverige en profil i nyhetsflödet genom att SD tar plats i riksdagen vill jag lyfta fram en helt annan bild av Sverige. Jimmie Åkesson skrev i Aftonbladet den 20 oktober 2009 att ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. I Nacka tror vi inte att invandrare eller muslimer skulle vara ett hot. De är en tillgång. Med kommunalrådet Erik Langby och kyrkoherde Carl Dahlbäck i spetsen har vi sedan flera år arbetat på integration och samlevnad som goda grannar. ”

 

Detta värdegrundsdokument uttrycker ett helt nytt sätt för Svenska kyrkan, den romersk- katolska kyrkan och muslimerna att se på varandra och leva tillsammans som goda grannar. De ser varandra som resurser i strävan att använda tron på Gud för att skapa fred i världen. Världshistoria skapas i Fisksätra.Världsfreden börjar i Fisksätra”  slut på citatet

Biskop Wadensjö beskrev där ambitionsnivån att Folket i Fisksätra önskade  få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak.

Idag mina vänner är det en verklighet. Idag finns Guds hus i Fisksätra och det är världs-unikt. Umayyadmoskén i Damaskus var kyrka och moské under samma tak, men det var på 600-talet.

 

Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk princip som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror. Här följer några exempel

Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra
 
Islam Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv

Och sluten kristendomen och jag läser ur Matteus 7:12:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar