Sidor

10 september 2014

Centervisioner för Hudiksvalls kommun

Hudiksvall och Hälsingland har stora möjligheter och en potential att växa om politik föreningsliv och näringsliv kan samverka kring offensiva mål.  Många viktiga utmaningar står för dörren. Med en centerledd majoritet har vi de senaste fyra åren tagit viktiga steg framåt i många av dem.

Ekonomin – Fundamentet är en kommunal ekonomi i balans, och det har vi klarat med kostnadskontroll och regelbundna uppföljningar. Har vi inte ordning på ekonomin då har vi inte råd med skola och äldreomsorg.

Jobben – När varsel har lagts har vi snabbt tagit tag i frågan.  Jag som kommunstyrelsens ordförande har haft möten med näringslivet, från små och medelstora företag till Vd:n på Holmen.  För alla som förlorat sina jobb och deras anhöriga har det varit en jobbig tid, men med Framtidspaketet ser vi en vändning. Här har även oppositionen medverkat konstruktivt.

 Skolan – I tio års tid har var femte elev gått ut grundskolan med icke fullständiga betyg. Det är oacceptabelt. De fick inte lära sig läsa, räkna och skriva på lågstadiet vilket är nyckeln till att klara grundskolan. Idag lär sig i princip alla barn i vår kommun att läsa, räkna och skriva i lågstadiet. Jag är stolt över att centerpartiet har lett detta arbete i Lärande- och kulturnämnden!


 ENIG – Projekt ENIG är något helt nytt i kommunens moderna historia. Idag kan vi tack vare ENIG ge 200 ungdomar en ungdomsanställning i 6 månader, och under den tiden får de coachning mot fortsatta studier; folkhögskola, läsa upp grundskolan, få ett självförtroende och känna sig som en del av vårt samhälle.


Landsbygden – Som Centerpartiets företrädare är jag stolt att vi har idag har ett landsbygdsprogram, landsbygdsstrateg och landsbygds investeringsmedel; det är självklart i en kommun som har 40 % boende i staden och 60 % i mindre tätorter och på landsbygd. I en centerledd kommun går stad och land hand i hand.

 Jämställdheten – I majoritetens budget satsas extra bl a på att höja lönerna i kvinnodominerade yrken som socialsekreterare, lärare och undersköterskor.


 Miljön – vi har infört lokalt tillagad mat på skolor, förskolor och i äldreomsorgen. Alltfler förskolor prioriterar miljöarbetet och får ”grön flagg”. Giftfria leksaker, antibiotikafri mat och mer lokala råvaror står högt på dagordningen framöver.


 Idag har Hudiksvalls kommun en offensiv vision - 2020 skall vi bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Den visionen kan jag lova att fortsätta arbeta för!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar