Sidor

12 september 2014

Sofia Rapp Johansson - tack för din styrka!

FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Sverige är ett land där vi har bestämt att vi skall följa FN´s barnkonvetion.  

I artikel 3 står följande: Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Men politikerna måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen.

När människor vågar berätta sanningen – då kan vi som har en möjlighet att styra politiskt –få en  möjlighet och en insyn i vad som behöver förändras.

För mej personligen har exempelvis Morgans Allings Sommarprat från den 25 juli 2009 blivit en del av det arbetet.

När jag fick mitt politiska förtroende hösten 2010, bokade jag snabbt in ett möte med Sofia Rapp Johansson. Hon har via sina böcker och sina föreläsningar blivit viktig för att synliggöra det fruktansvärda och obegripligt upprörande hon och andra blivit och blir utsatta för.  Hon gav mej insyn i vilka frågor jag skall ställa för att det inte skall behöva hända igen.

Tack Sofia för dina sanningar!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar