Sidor

21 augusti 2014

Är plastankan giftig eller ???? Centerpartiet vill ha en giftfri vardag!!Kemikalieinspektionen har nyligen granskat plastvaror som finns i våra butiker som säljer leksaker. Det visade sig att en fjärdedel av leksakerna innehöll hälso- och miljöfarliga ämnen och det är då ett miljöbrott att sälja sådana här produkter.

 

Det är sällan jag blir riktigt arg, men när jag ser Kemikalieinspektionens senaste rapport blir jag riktigt upprörd.  Vi har en lagstiftning som skall följas.  Det är nonchalans och respektlöst att fortsätta sälja produkter som innehåller hälso-och miljöfarliga ämnen. 

 

Jag är stolt att tillhöra en regering där miljöministern är centerpartist och tar denna fråga på största allvar.

 

 

 Bild: Miljöminister Lena Ek samt undertecknad. 


 I Hudiksvalls kommun påbörjades arbetet hösten 2013 mot just en ”Giftfri förskola”.  24 förskolor har fått en genomgång, och vi kommer att fortsätta driva frågan. Naturskyddsföreningen erbjuder en mall som kommunerna kan jobba sig igenom.  Många saker kan göras direkt för att förbättra situationen, men det behövs även ännu tydligare lagstiftning samt att alla efterföljer just lagstiftningen.

 

Se Naturskyddsföreningens checklista-à http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola

 

Personligen tycker jag det har varit och är otroligt svårt med detta ämne, för det är svårt och ibland känner jag att man skall väl inte behöva vara kemist för att känna sig trygg? Då känns det tryggt att vet att Kemikalieinspektionen gör ett viktigt arbete för att hjälpa osshttp://www.kemi.se/.

Fortsätt med det!!

 

Centerpartiet lovar att driva följande frågor nästkommande mandatperiod:


Förbjuda det hormonstörande ämnet bisfenol A, som bland annat finns i kassakvitton och konservburkar, och påskynda arbetet med att förbjuda farliga kemikalier i grupp, till exempel kemikalier i det så kallade bisfenolalfabetet.


 - Införa en skatt på giftiga kemikalier som gör det farliga dyrare och det mindre farliga relativt sett billigare.

  - Införa ett producentansvar för kläder så att kasserade plagg, som ofta innehåller en lång rad farliga ämnen, återvinns.

-  Prioritera arbetet i kommuner för giftfria förskolor, skolor och andra miljöer där barn vistas.

-  Ställa tuffa krav i offentliga upphandlingar, framför allt i de som görs för skolor och äldreboenden, så att all mat som ligger på barns och äldres tallrikar minst lever upp till det svenska djurskyddet, produceras utan onödig användning av antibiotika, och är sund, säker och hållbar.

  - Genomföra ett nationellt matlyft, där de som driver förskolor, skolor och äldreboenden premieras om de satsar på bättre kvalitet på maten.

  - Initiera en global kriskommission för antibiotika, motsvarande Stern-rapporten som sätter en prislapp på vad överanvändningen av antibiotika innebär för människor, för miljö, för djur och för samhällsekonomin.


 

För Centerpartiet är det en självklarhet att ingen förälder ska behöva oroa sig för om det är farligt när barnen stoppar tröjärmen eller badankan i munnen, eller att maten som barnen äter riskerar bidra till att antibiotikan i framtiden blir verkningslös. Vi jobbar därför varje dag för att skapa en giftfri vardag för våra barn och barnbarn.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar