Sidor

10 augusti 2014

Sverige behöver närodlad politik

I fredags presenterade Centerpartiet sitt valmanifest för 2014 - 2018. Här finns en länk till hela manifestet --> Centerns valmanifest 2014.pdf

Det jag särskilt vill lyfta fram är följande fem saker: 

1. Jobben
2. Maten
3. Landsbygden
4. Trygg och stabil ekonomi för hela landet
5. Miljön 

1. Jobben 

Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. Vi vill att krånglet för företag skall minska. Vi lovar att aldrig höja skatten på jobb. 

2. Maten 

Centerpartiet presenterar ett nationellt matlyft för att få bättre mat på skolor, förskolor och äldreboenden.Det handlar om att ge bättre mat för dem som faktiskt inte kan välja vad de ska äta. Därför vill vi satsa 100 miljoner för att maten i de offentliga köken både ska smaka bättre och vara bättre för miljön. 

3. Landsbygden 

Fortsätta att stärka möjligheterna att ringa med mobiltelefon i hela landet och stegvis skärpa täcknings- kraven för mobiloperatörerna. Femdubbla anslagen till kommersiell service, som lanthandlare och bensinmackar, på landsbygden för att stärka möjligheten att bo och leva i hela landet. Förbättra tillgången till offentlig service genom bland annat tillgång till polis, Försäkringskassa och post också i landets mer glesbefolkade delar. 

4. Trygg och stabil ekonomi för hela landet 

Skatteutjämningssystemet behövs för att vi ska ha en solidarisk finansiering av den gemensamma välfärden i hela landet. Utjämningen möjliggör en god kvalitet inom skola, vård och omsorg. Centerpartiet är en garant för att skatteutjämnings¬systemet finns kvar och utvecklas. Vi vill också se regionaliserad beskattning av fastigheter inom industri- och energisektorn, exempelvis fastighetsskatten på vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar. 

5. Miljön 

När vi använder kläder, när våra barn biter och suger på badankor, och när vi tvättar, kommer vi i kontakt med kemikalier som kan påverka vår ferti- litet, göra oss sjuka och orsaka allergier. Mycket av den mat som äts på våra förskolor kommer från producenter i andra länder där djur matas med antibiotika i förebyggande syfte. För Centerpartiet är det en självklarhet att ingen förälder ska behöva oroa sig för om det är farligt när barnen stoppar tröjärmen eller badankan i munnen, eller att maten som barnen äter riskerar bidra till att antibiotikan i framtiden blir verkningslös. Vi jobbar därför varje dag för att skapa en giftfri vardag för våra barn och barnbarn. Jag kommer att återkomma på bloggen med ytterliggare om valmanifestet, och hur viktigt det är med centerpolitik för att HELA LANDET SKALL LEVA !!! 

Känns som att väldigt många är på väg tillbaka till jobbet; njut nu av denna soliga söndag.
Sänder en tanke till alla de som fortsätter arbetet med branden i Västmanland. SMHI säger just nu att imorron kommer det lite regn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar