Sidor

30 augusti 2014

Hela Sverige, Gävleborg och Hudiksvall skall leva!

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall för fyra år sedan var jag noga med att lyfta in hela Hudiksvall i alla samtal.   Hudiksvall är en fantastiskt och en lite ovanlig kommun för att just centralorten har 40 % av invånarna medan landsbygden har 60 %”! 

Vet ni – idag hör jag ALLA säga dom orden runt omkring mej: ” i centrala Hudik bor det 40 % och ute på landsbygden 60 % ” Jag är så stolt att fler och fler har börjat förstå att hela Hudiksvalls kommun skall leva!

 

Som Centerpartiets företrädare och kommunstyrelseordförande är jag stolt att vi genom den politik vi fört i fyra år har en ökande befolkning, en levande och attraktiv stad men också ett landsbygdsprogram, en landsbygdsstrateg och landsbygdsinvesteringsmedel; det är självklart i en kommun som har just 40 % i staden och 60 % i mindre tätorter och på landsbygd .  Vi har idag ett gott samarbete med många olika intressegrupper, föreningar och byalag i kommun, hela kommunen skall ha bra förutsättningar att leva och utvecklas.  En kommun där stad och land; går hand i hand.

 

Fundamenten för en bygd är en skola, en affär, en samlingslokal och ett aktivt föreningsliv som vill ha en dialog med kommunen för att vi just skall gå hand i hand.

 

Centerpartiet är hela landets röst. I regeringen, i riksdagen och i fullmäktigeförsamlingar, men också som en del av ett levande civilsamhälle, driver vi en närodlad politik för växtkraft i hela Sverige. När makten flyttas närmare människor kan fler bli delaktiga.

 

I det fortsatta arbetet vill vi förstärka Landsbygdsprogrammet för att företag i hela landet ska få möjlighet att växa. Då kan jobb skapas i hela landet, och även utanför städerna får människor tillgång till service, bredband och kommunikationer.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi i Centerpartiet särskilt följande:

• Satsa på bredbandsutbyggnad på landsbygden genom en fördubbling av anslaget fram till och med 2020.

• Fortsätta att stärka möjligheterna att ringa med mobiltelefon i hela landet och stegvis skärpa täckningskraven för mobiloperatörerna.

• Femdubbla anslagen till kommersiell service, som lanthandlare och bensinmackar, på landsbygden för att stärka möjligheten att bo och leva i hela landet.

• Förbättra tillgången till offentlig service genom bland annat tillgång till polis, försäkringskassa och post också i landets mer glesbefolkade delar.

• Forma en livsmedelsstrategi för mer hållbar produktion av sund, säker och närodlad mat. Jordbrukets konkurrenskraft ska förbättras för att ge möjlighet till fler aktiva bönder och ökad produktion av svensk mat.

• Tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin för att utveckla landsbygdsturismen.

• Förändra strandskyddet för att göra det möjligt med byggande och boende i fler attraktiva lägen i hela landet.


Sverige behöver närodlad politik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar